Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienia publiczne - przetargi aktualne

Z dniem 01.02.2022 postępowania są ogłaszane na platformie zakupowej -> link do portalu: Platforma zakupowa - Szpital Powiatowy w Jarocinie

Data zamieszczenia Nazwa przetargu Rodzaj przetargu Termin składania ofert
Usługa ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
19-05-2020 Utrzymanie w ruchu aparatury, urządzeń i sprzętu medycznego poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 01-06-2020
21-06-2019 Dostawy środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 01-07-2019
19-08-2020 Dostawy produktów leczniczych powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 01-10-2020
23-07-2020 Dostawy środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych. poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 04-08-2020
21-08-2018 Świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa bielizny szpitalnej oraz transport do Szpitala . poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 04-09-2018
18-02-2019 Wykonywanie napraw, przeglądów oraz konserwacji sprzętu medycznego poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 05-03-2019
24-10-2019 Dostawy wyrobów medycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 05-11-2019
25-01-2019 Dostawy implantów do zabiegów kostnych powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 06-03-2019
25-04-2019 Dostawy implantów do zabiegów kostnych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 06-05-2019
27-11-2019 Dostawy odczynników do badań z immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą analizatora poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 06-12-2019
21-05-2019 Dostawy implantów do zabiegów kostnych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 07-06-2019
27-03-2019 Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań immunologicznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 08-04-2019
27-05-2020 Dostawa i montaż lampy operacyjnej sufitowej poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 08-06-2020
28-02-2018 Dostawy implantów do zabiegów kostnych powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 09-04-2018
28-05-2019 Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń laboratorium oraz pracowni endoskopii przewodu pokarmowego Szpitala Powiatowego w Jarocinie poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 10-06-2019
04-01-2019 Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań z analityki ogólnej poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 11-01-2019
30-12-2020 Świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa bielizny szpitalnej oraz transport do Szpitala . poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 11-01-2021
31-08-2020 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 11-09-2020
01-12-2017 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 11-12-2017
25-02-2020 Dostawa sprzętu medycznego poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 12-03-2020
06-09-2017 Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie. poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 13-09-2017
06-09-2018 Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 13-09-2018
03-10-2017 Dostawy gazów medycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 13-10-2017
29-09-2020 Dostawy materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 13-10-2020
03-12-2019 Objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania Infomedica wykorzystywanego w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 13-12-2019
04-01-2018 Objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania Infomedica wykorzystywanego w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 15-01-2018
05-10-2018 Dostawy wyrobów medycznych dla pracowni endoskopii przewodu pokarmowego poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 15-10-2018
04-10-2019 Dostawy wyrobów medycznych dla pracowni endoskopii przewodu pokarmowego poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 15-10-2019
03-04-2020 Dostawy sprzętu medycznego poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 16-04-2020
07-05-2019 Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań hematologicznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 16-05-2019
29-12-2020 Dostawy implantów do zabiegów kostnych powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 17-02-2021
04-12-2020 Świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa bielizny szpitalnej oraz transport do Szpitala . poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 17-12-2020
30-12-2020 Przebudowa i rozbudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego w Jarocinie poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 18-02-2021
07-05-2020 Dostawy rękawic diagnostycznych i rękawic chirurgicznych, zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego oraz wyrobów medycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 18-05-2020
11-09-2020 Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie. poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 18-09-2020
04-12-2018 Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 18-12-2018
02-08-2019 Dostawy obłożeń operacyjnych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 19-08-2019
06-09-2017 Dostawy wyrobów medycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 19-09-2017
12-10-2020 Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów . poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 19-10-2020
11-12-2019 Dostawa automatycznej myjni endoskopowej, insuflatora CO2 oraz wideoduodenoskopu HD poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 19-12-2019
13-09-2019 Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 20-09-2019
09-10-2020 Dostawy wyrobów medycznych dla pracowni endoskopii przewodu pokarmowego. poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 20-10-2020
14-09-2020 Dostawa dwóch łóżek porodowych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 21-09-2020
08-12-2017 Dostawy odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do oznaczeń z zakresu immunologii transfuzjologicznej poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 21-12-2017
14-12-2018 Objęcie nadzorem autorskim i serwisem zainstalowanego w Szpitalu systemu informatycznego poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 21-12-2018
31-12-2020 1.Dostawa kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemiczno-immunochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu analizatorów bochemiczno-immunochemicznego przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej i imunochemii 2.Dostawa pasków, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań moczu wraz z dzierżawą analizatora powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 22-02-2021
11-05-2018 Dostawy środków dezynfekcyjnych oraz antyseptycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 22-05-2018
09-08-2019 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 22-08-2019
08-08-2019 Dostawy produktów leczniczych powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 23-09-2019
16-11-2018 Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 23-11-2018
17-02-2021 Świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 24-02-2021
10-08-2018 Dostawy materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 24-08-2018
11-10-2018 Dostawy wyrobów medycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 24-10-2018
04-11-2020 Dostawy wyrobów medycznych. poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 24-11-2020
14-06-2018 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 25-06-2018
06-07-2018 Dostawy obłożeń operacyjnych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 25-07-2018
13-10-2017 Wykonywanie napraw, przeglądów oraz konserwacji sprzętu medycznego poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 25-10-2017
09-10-2018 Dzierżawa przez okres 36 miesięcy tomografu komputerowego z wyposażeniem poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 25-10-2018
16-10-2019 Świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa bielizny szpitalnej oraz transport do Szpitala . poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 25-10-2019
07-11-2019 Remont pomieszczeń laboratorium z adaptacją na potrzeby pomieszczeń biurowych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 25-11-2019
19-04-2018 Dostawy rękawic diagnostycznych i rękawic chirurgicznych, zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego. poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 26-04-2018
12-09-2019 Dostawy materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 26-09-2019
18-02-2020 Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń oddziału ginekologiczno-położniczego oraz noworodkowego Szpitala Powiatowego w Jarocinie poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 27-02-2020
03-07-2018 Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 27-08-2018
19-11-2020 Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 27-11-2020
18-12-2017 Objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania Infomedica wykorzystywanego w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 27-12-2017
19-02-2019 Dostawy odczynników do badań z koagulologii wraz z dzierżawą analizatora poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 28-02-2019
16-07-2020 Dostawy obłożeń operacyjnych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 28-07-2020
21-09-2020 Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie. poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 28-09-2020
19-12-2017 Dostawy implantów do zabiegów kostnych powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 29-01-2018
12-04-2019 Dostawy rękawic diagnostycznych i rękawic chirurgicznych, zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego oraz wyrobów medycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 29-04-2019
15-12-2020 Przedmiotem zamówienia jest objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania Infomedica wykorzystywanego w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie oraz dostawa licencji poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 29-12-2020
19-02-2020 Dostawy implantów do zabiegów kostnych powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 30-03-2020
19-12-2019 Utrzymanie w ruchu i pełnej sprawności technicznej sprzętu medycznego oraz konserwacja i naprawa sieci instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 30-12-2019
24-07-2018 Dostawy odczynników do badań z koagulologii wraz z dzierżawą analizatora poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 31-07-2018
04-08-2017 Nadbudowa i rozbudowa Szpitala w Jarocinie etap II poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 31-08-2017

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button