Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 14-12-2018
Nazwa przetargu: Objęcie nadzorem autorskim i serwisem zainstalowanego w Szpitalu systemu informatycznego
Termin składania ofert: 21-12-2018
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 14.12.2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 14/12/2018
Załącznik do SIWZ 14/12/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 21/12/2018
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 31/12/2018

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button