Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 04-10-2019
Nazwa przetargu: Dostawy wyrobów medycznych dla pracowni endoskopii przewodu pokarmowego
Termin składania ofert: 15-10-2019
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 04.10.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09/10/2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 04/10/2019
Załącznik do SIWZ 04/10/2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja - przedłużenie terminu składania ofert 09/10/2019
Odpowiedzi na pytania 10/10/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 15/10/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 24/10/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button