Punkt informacyjny
62 33 22 183
Dokumentacja medyczna

 

Informacje dla pacjenta

Udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się na pisemny wniosek osoby uprawnionej do jej otrzymania.

Telefon w sprawie udostępniania dokumentacji: 62 33 22 302.

Odbiór kopii dokumentacji w godz. 7:00 – 14:35 od poniedziałku do piątku, budynek F.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

 

Warunki udostępniania zgodne z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z późniejszymi zmianami.

 

Kliknij aby uzyskać więcej informacji, aktualne wnioski oraz cennik

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button