Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 11-12-2019
Nazwa przetargu: Dostawa automatycznej myjni endoskopowej, insuflatora CO2 oraz wideoduodenoskopu HD
Termin składania ofert: 19-12-2019
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 11.12.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16/12/2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 11/12/2019
Załącznik do SIWZ 11/12/2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Odpowiedzi na pytania 16/12/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 19/12/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 20/12/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button