Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 04-12-2020
Nazwa przetargu: Świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa bielizny szpitalnej oraz transport do Szpitala .
Termin składania ofert: 17-12-2020
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o postępowaniu 04.12.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
zmiana ogłoszenia 10/12/2020
zmiana ogłoszenia 11/12/2020
zmiana ogłoszenia 3 14/12/2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
siwz 04/12/2020
Odpowiedzi na pytania i modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania i modyfikacje siwz 11/12/2020
Odpowiedzi na pytania i modyfikacje SIWZ 14/12/2020
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z owarcia ofert 17/12/2020
WYNIKI POSTĘPOWANIA
unieważnienie postępowania

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button