Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 04-08-2017
Nazwa przetargu: Nadbudowa i rozbudowa Szpitala w Jarocinie etap II
Termin składania ofert: 31-08-2017
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.08.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ
Załącznik do SIWZ
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja o przedłuzeniu terminu składania ofert 09.08.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09.08.2017
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert 24.08.2017
Odpowiedzi na pytania 25.08.2017
Odpowiedzi - dokumentacja geotechniczna 25.08.2017
Odpowiedzi - mapy sieci 25.08.2017
Odpowiedzi - rysunek schody 25.08.2017
Odpowiedź na pytanie 28.08.2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
nformacja z otwarcia ofert 31.08.2017
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Informacja o zakończeniu przetargu

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button