Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Poradnia Neonatologiczna

 

lekarze specjaliści: lek. med. Grażyna Pawlak
tel. kontaktowy: 62 33 22 161
609 001 187
e-mail: specjalistyka@szpitaljarocin.pl

Wymagane dokumenty:

  • skierowanie
  • dowód ubezpieczenia
  • książeczka zdrowia dziecka

Poradnia neonatologiczna obejmuje opieką dzieci urodzone z czynnikami ryzyka okresu płodowo-okołoporodowego oraz dzieci z obciążonym wywiadem rodzinnym.

W poradni udzielane są również porady neonatologiczne, kiedy matka stwierdzi niepokojące objawy życiowe u noworodka wcześniej zdrowego – są to stany nagłe.

Poradnia neonatologiczna obejmuje:

  • ocenę somatyczną,
  • ocenę rozwoju fizycznego,
  • ocenę procesów adaptacji poszczególnych narządów,
  • ocenę i ew. leczenie żółtaczek okresu noworodkowego,
  • planowanie dalszych konsultacji i badań dodatkowych,
  • ocenę badań dodatkowych,
  • pobieranie materiału do badań dodatkowych.

Integralną częścią pracy poradni jest rozwiązywanie problemów laktacji.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button