Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 21-06-2019
Nazwa przetargu: Dostawy środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych
Termin składania ofert: 01-07-2019
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 21.06.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26/06/2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 21/06/2019
Załącznik do SIWZ 21/06/2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Odpowiedzi na pytania 26/06/2019
Odpowiedzi na pytania - sprostowanie 27/06/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 01/07/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 13/08/2019
Unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej - pakiet 10 14/08/2019
Unieważnienie postępowania w zakresie pakietu 10 27/08/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button