Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 04-12-2018
Nazwa przetargu: Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych
Termin składania ofert: 18-12-2018
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 04.12.2018
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10/12/2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 04/12/2018
Załącznik do SIWZ- zał. 3 a 04/12/2018
Załącznik do SIWZ - zał. 3 b 04/12/2018
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja - przedłużenie terminu składania ofert 10/12/2018
Odpowiedzi na pytania 11/12/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 18/12/2018
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór najkorzystniejszej oferty 31/12/2018

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button