Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 12-04-2019
Nazwa przetargu: Dostawy rękawic diagnostycznych i rękawic chirurgicznych, zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego oraz wyrobów medycznych
Termin składania ofert: 29-04-2019
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 12.04.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17/04/2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 12/04/2019
Załącznik do SIWZ
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja-przedłużenie terminu składania ofert 17/04/2019
Odpowiedzi na pytania 24/04/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 29/04/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 22/05/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button