Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 04-01-2019
Nazwa przetargu: Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań z analityki ogólnej
Termin składania ofert: 11-01-2019
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 04.01.2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 04/01/2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Odpowiedzi na pytania 08/01/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 11/01/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 15/01/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button