Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 11-10-2018
Nazwa przetargu: Dostawy wyrobów medycznych
Termin składania ofert: 24-10-2018
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 11.10.2018
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16/10/2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 11/10/2018
Załącznik do SIWZ 11/10/2018
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja przedłużenie terminu składania ofert 16/10/2018
Odpowiedzi na pytania 19/10/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 24/10/2018
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 06/11/2018
Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej - pakiet 9 09/11/2018
Wybór oferty najkorzystniejszej - pakiet 9 16/11/2018

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button