Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 06-07-2018
Nazwa przetargu: Dostawy obłożeń operacyjnych
Termin składania ofert: 25-07-2018
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19/07/2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20/07/2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 06/07/2018
Załącznik do SIWZ
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja - przedłużenie terminu składania ofert 19/07/2018
Informacja-przedłużenie teminu składania ofert 11/07/2018
Odpowiedzi na pytania 20/07/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 25/07/2018
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór najkorzystniejszej oferty 09/08/2018

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button