Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 30-12-2020
Nazwa przetargu: Świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa bielizny szpitalnej oraz transport do Szpitala .
Termin składania ofert: 11-01-2021
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o zamówieniu 30.12.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
siwz 30/12/2020
Odpowiedzi na pytania i modyfikacje SIWZ 05/01/2021
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 11/01/2021
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Unieważnienie postępowania 13/01/2021

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button