Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 14-06-2018
Nazwa przetargu: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni
Termin składania ofert: 25-06-2018
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 14.06.2018
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18/06/2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 14/06/2018
Załącznik do SIWZ 14/06/2018
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja-przedłużenie teminu składania ofert 18/06/2018
Odpowiedzi na pytania 20/06/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 25/06/2018
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wynik postępowania 10/07/2018
Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 30/07/2018
Wybór najkorzystniejszej oferty - pakiet 6 14/08/2018

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button