Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 24-10-2019
Nazwa przetargu: Dostawy wyrobów medycznych
Termin składania ofert: 05-11-2019
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 24.10.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29/10/2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 24/10/2019
Załącznik do SIWZ 24/10/2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja-przedłużenie terminu składania ofert 29/10/2019
Odpowiedzi na pytania 31/10/2019
Odpowiedzi na pytania 2 31/10/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 05/11/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 15/11/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button