Punkt informacyjny
62 33 22 183
Telefony alarmowe

 

Służby alarmowe Telefony alarmowe Inne Numery
Pogotowie Ratunkowe 999 112  
Komenda Powiatowa Policji 997 112 62 749 82 00
Straż Pożarna 998 112 62 747 08 01
62 747 15 26
Straż Miejska 986 62 747 26 33
Pogotowie Energetyczne 991 62 749 84 01
Pogotowie Gazowe 992 607 503 619 62 768 56 00
Powiatowy Inspektor Weterynarii 983 62 747 30 11
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie   222 500 115
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego   62 747 28 54

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button