Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 13-09-2019
Nazwa przetargu: Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie
Termin składania ofert: 20-09-2019
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 13.09.2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 13/09/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 20/09/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 26/09/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button