Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 03-10-2017
Nazwa przetargu: Dostawy gazów medycznych
Termin składania ofert: 13-10-2017
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu 03.10.2017
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09/10/2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 03/10/2017
Załącznik do SIWZ 03.10.2017
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja-przedłużenie terminu składania ofert 09/10/2017
Odpowiedzi na pytania 10/10/2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 13/10/2017
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór najkorzystniejszej oferty 31/10/2017

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button