Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 25-01-2019
Nazwa przetargu: Dostawy implantów do zabiegów kostnych
Termin składania ofert: 06-03-2019
Przetargi: powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 25.01.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie-publikacja 29/01/2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 29/01/2019
Klucz publiczny do postępowania 29/01/2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Odpowiedzi na pytania 18/02/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 08/03/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 05/04/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button