Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienia publiczne - przetargi zakończone
Data zamieszczenia Nazwa przetargu Rodzaj przetargu Termin składania ofert
07-07-2017 Utrzymanie w ruchu sprzętu medycznego oraz konserwacja i naprawa sieci instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem, usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego wynikające z b poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 24-07-2017
07-07-2017 Dostawy materiałów opatrunkowych, siatek chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 20-07-2017
06-07-2017 Świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa bielizny szpitalnej oraz transport do Szpitala . poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 18-07-2017
05-07-2017 Dostawy obłożeń operacyjnych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 17-07-2017
06-07-2017 Dostawy pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 14-07-2017
24-05-2017 Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 10-07-2017
30-05-2017 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 12-06-2017
18-05-2017 Świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa bielizny szpitalnej oraz transport do Szpitala . poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 30-05-2017
19-04-2017 Dostawy sprzętu jednorazowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do pomiaru OB poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 05-05-2017
05-04-2017 Dostawy środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 14-04-2017
30-03-2017 Dostawy rękawic diagnostycznych i rękawic chirurgicznych, zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 11-04-2017
16-03-2017 Dostawy odczynników do immunologii wraz z dzierżawą analizatora poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 31-03-2017
27-01-2017 Nadbudowa i rozbudowa Szpitala w Jarocinie poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 24-03-2017
21-02-2017 Dostawy implantów do zabiegów kostnych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 28-02-2017
09-02-2017 Dostawy materiałów szewnych oraz wyrobów medycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 27-02-2017
14-02-2017 Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 21-02-2017
16-12-2016 Dostawy implantów do zabiegów kostnych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 24-01-2017
12-01-2017 Dostawy odczynników do biochemii wraz z dzierżawą analizatora poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 23-01-2017
08-04-2016 Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 09-06-2016
10-11-2015 Dostawy implantów do zabiegów kostnych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 08-01-2016
29-12-2016 Dostawy odczynników do hematologii wraz z dzierżawą analizatora poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 09-01-2017
16-12-2016 Dostawy implantów do zabiegów kostnych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 20-01-2017

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button