Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Pracownie diagnostyczne

 

Laboratorium Analityczne

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Laboratorium  62 33 22 340
 laboratorium@szpitaljarocin.pl
Punkt pobrań  62 33 22 148
Rejestracja  62 33 22 341
Biochemia 62 33 22 341 lub 186
Serologia 62 33 22 132
Hematologia 62 33 22 133

 

Dział Diagnostyki Obrazowej

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik  62 33 22 194
Technicy RTG  62 33 22 136
 rtg@szpitaljarocin.pl
 diagnostyka.obrazowa@szpitaljarocin.pl

 

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Pracowni  62 33 22 198
 endoskopia@szpitaljarocin.pl
 endoskopia.kierownik@szpitaljarocin.pl
Pracownia – Pielęgniarki  62 33 22 142

 

Pracownia Badań Kardiologicznych Nieinwazyjnych

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Informacja, rejestracja  606 427 668
Pracownia Prób Wysiłkowych  62 33 22 108
Pracownia Holterowska  62 33 22 138

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button