Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 01-12-2017
Nazwa przetargu: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018
Termin składania ofert: 11-12-2017
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu 01.12.2017
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07/12/2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 01/12/2017
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Odpowiedzi na pytania 07/12/2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 11/12/2017
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Unieważnienie postępowania 12/12/2017

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button