Punkt informacyjny
62 33 22 183
Pozostałe usługi

 

Cennik usług

Pobierz cennik

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB NIEUBEZPIECZONYCH

Każda osoba nieubezpieczona:

  • obciążana jest fakturą za wszystkie wykonane usługi (badania, materiały, konsultacje) wg cennika znajdującego się na tablicy ogłoszeń w obszarze wstępnej segregacji medycznej SOR oraz na stronie internetowej Szpitala.
  • Pacjentem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego staje się w momencie rejestracji w holu głównym Szpitala do momentu wypisu z Oddziału (rachunek zostaje wystawiony od godziny przyjęcia do godziny wypisu z SOR)
  • zostaje zarejestrowana i sklasyfikowana w ramach kategorii kwalifikowania pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wg sytemu TRIAGE
  • ma obowiązek dostarczyć dokument ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty zdarzenia, po wcześniejszym złożeniu oświadczenia, że podlega ubezpieczeniu
  • zobligowana jest do uiszczenia kwoty wynikającej z otrzymanej faktury w terminie wskazanym na rachunku.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button