Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 07-11-2019
Nazwa przetargu: Remont pomieszczeń laboratorium z adaptacją na potrzeby pomieszczeń biurowych
Termin składania ofert: 25-11-2019
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 07.11.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18/11/2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20/11/2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 07/11/2019
Zał. do SIWZ - dokumetacja techniczna 07/11/2019
Zał. do SIWZ - Wzór umowy 07/11/2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Odpowiedzi na pytania 18/11/2019
Modyfikacja SIWZ 20/11/2019
Załącznik - aktualny przedmiar branża budowlana 20/11/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 25/11/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 02/12/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button