Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Oferty pracy

 

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” sp. z o.o. zatrudni pracowników na stanowisku elektryk-palacz.

 

WYMAGANIA:

 

  1. Uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu dla urządzeń, instalacji i sieci.

 – urządzenia grupy I do 1 kV – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

pkt.2, pkt.4, pkt.5, pkt7, pkt.10 świadectwa kwalifikacyjnego – uprawnienia bezwzględnie wymagane

 

  1. Uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu dla urządzeń, instalacji i sieci

 – urządzenia grupy II – wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

pkt.1, pkt.2, pkt.4, pkt.5, pkt.7, pkt.8, i pkt.10 świadectwa kwalifikacyjnego – możliwa pomoc w uzyskaniu tych uprawnień.

 

Zainteresowane osoby proszone są o składanie oferty pracy z zawartą klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych do potrzeb powyższej rekrutacji na adres” Szpital Powiatowy w Jarocinie” sp. z o.o. ul. Szpitalna 1 ; 63-200 Jarocin lub na adres email: kadrybiuro@szpitaljarocin.pl Informacji na temat zatrudnienia udziela Kierownik Działu Technicznego tel. 623322160.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button