Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 16-11-2018
Nazwa przetargu: Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych
Termin składania ofert: 23-11-2018
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 16.11.2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 16/11/2018
Załącznik do SIWZ 16/11/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 23/11/2018
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 03/12/2018

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button