Punkt informacyjny
62 33 22 183
Transport sanitarny

 

Informacje dla Pacjenta (zleceniodawcy)

Dotyczy pacjentów nie będących w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Transport odpłatny – zamawiający uwzględnia termin i godzinę transportu z pielęgniarką oddziałową (w godz. 8:00 – 14:00) Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy ul. Szpitalnej 1 w Jarocinie (budynek główny szpitala) i podpisuje zgodę na pokrycie kosztów transportu.

Zlecenie na transport można pobrać poniżej, w przypadku transportów bez zlecenia, zamawiający występuje do Prezesa „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, z pisemnym zamówieniem zawierającym:
– dane personalne zamawiającego – pacjenta,
– numer telefonu,
– adres miejsca wyjazdu,
– adres docelowy,
– informacje dotyczące sposobu transportu (pozycja siedząca czy leżąca).

Przyjmowanie zleceń na Transport Sanitarny: 62 33 22 176; 62 33 22 178

Zlecenie na odpłatny transport sanitarny

 

Cennik usług

Pobierz cennik

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button