Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 06-09-2017
Nazwa przetargu: Dostawy wyrobów medycznych
Termin składania ofert: 19-09-2017
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | 11.09.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ
Zał. do SIWZ
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert | 11.09.2017
Odpowiedzi na pytania 14/09/2017
Odpowiedzi na pytania 15/09/2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 19.09.2017
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór najkorzystniejszej oferty 27.09.2017

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button