Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 24-07-2018
Nazwa przetargu: Dostawy odczynników do badań z koagulologii wraz z dzierżawą analizatora
Termin składania ofert: 31-07-2018
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 24.07.2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 24/07/2018
Załącznik do SIWZ 24/07/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 31/07/2018
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór najkorzystniejszej oferty 20/08/2018

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button