Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 10-08-2018
Nazwa przetargu: Dostawy materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych
Termin składania ofert: 24-08-2018
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 10.08.2018
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14/08/2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21/08/2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 10/08/2018
Załącznik do SIWZ
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja - przedłużenie terminu składania ofert 14/08/2018
Odpowiedzi 20/08/2018
Modyfikacja SIWZ 21/08/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 24/08/2018
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór najkorzystniejszej oferty 27/09/2018

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button