Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 

Kierownik Oddziału: lek. Adam Okręt
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Aleksandra Szułczyńska
tel. kontaktowy: 62 33 22 111
e-mail: ortopedia@szpitaljarocin.pl


Informacje o stanie zdrowia Pacjentów przebywających na oddziale udzielane są przez Kierownika oddziału lub przez lekarza dyżurnego.

UWAGA! Informacje udzielane będą wyłącznie osobom upoważnionym przez Pacjenta.


Oddział Ortopedyczno Urazowy zajmuje się kompleksowym leczeniem narządu ruchu w zakresie diagnostyki i leczenia zmian pourazowych i wykonywaniem planowych zabiegów naprawczych rekonstrukcyjnych oraz endoprotezoplastyki stawów.
W zakresie leczenia obrażeń i urazów mamy do dyspozycji wiele systemów umożliwiających leczenie złamań kończyny górnej i dolnej.

Oddział dysponuje systemem gwoździ śródszpikowych, płyt anatomicznych LCP i stabilizatorów zewnętrznych umożliwiającym zaopatrzenie złamań kości udowej podudzia kości ramiennej przedramienia i ręki.

Na szczególną uwagę zasługują gwoździe śródszpikowe umożliwiające leczenie złamań kości udowej u osób starszych, które pozwalają na chodzenie i pionizację chorych w 3 dobie po operacji. Ma to zasadnicze znaczenie dla szybkiego powrotu do zdrowia i pielęgnacji tych chorych.

Zastosowanie innych gwoździ śródszpikowych i systemu płyt LCP u ludzi młodych pozwala nam leczyć złamania kończyn bez stosowana opatrunków gipsowych i podjęcie szybkiej rehabilitacji chorych.

W oddziale wykonujemy planowe zabiegi ortopedyczne w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego, kolanowego oraz leczenia deformacji stopy – haluxy. Dysponujemy nowoczesnymi endoprotezami stawu biodrowego i kolanowego.

Oddział posiada nowoczesny artroskop i wykonuje artroskopię stawu kolanowego. Umożliwia to leczenie urazów stawu kolanowego takich jak: uszkodzenia łąkotek, uszkodzenia więzadeł i blokowania stawu kolanowego. Planujemy poszerzenie zakresu zabiegów o artroskopię stawu barkowego.

Personel oddziału to lekarze specjaliści ortopedii i traumatologii, specjalista z zakresu chirurgii ręki, przeszkolony zespół pielęgniarek i magistrów rehabilitacji.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisu na zabiegi planowe.

 

Operacje wykonywane w oddziale Czas hospitalizacji

[dni]

Endoprotezoplastyka totalna i połowicza stawu biodrowego 7
Endoprotezoplastyka dwukłykciowa i połowicza stawu kolanowego 7
Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego 7
Endoprotezolastyka rewizyjna stawu kolanowego 7
Artroskopia stawu kolanowego 3
Rekonstrukca ACL kolana 3
Artroskopia stawu skokowego 3
Osteotomia nadwięzadłowa kości piszczelowej-HTO 4
Korekcja koślawości palucha 3
Operacja korekcji palca młoteczkowatego    3
Artrodeza stawu skokowego 5
Operacja Zespołu Cieśni Kanału Nadgarstka 3
Operacja przykurczy Dupuytrena 3
Operacja odbarczenia n.łokciowego 3
Operacja przerośniętego pasma biodrowo-piszczelowego „trzaskające biodro” 3
Operacja zakleszczającego zapalenia pochewki ścięgna „palec trzaskający” 3
Operacja  Choroby De Quervaina 3
Operacja nawykowego zwichnięcia rzepki 5
Usuniecie materiału zespalającego z kości 3
Operacja złamania przezkretarzowego k.udowej 6
Operacja złamanego trzonu kości udowej lub piszczelowej 6
Operacja złamania końca dalszego kości udowej lub piszczelowej 6
Operacja złamanej rzepki 3
Operacja  złamania końca bliższego,trzonu lub końca dalszego kości ramiennej 4
Operacja złamanego trzonu kości , końca dalszego lub bliższego przedramienia 3
Operacja złamania kości w obrebie stopy ,ręki  lub obojczyka 3

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button