Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 09-10-2018
Nazwa przetargu: Dzierżawa przez okres 36 miesięcy tomografu komputerowego z wyposażeniem
Termin składania ofert: 25-10-2018
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 09.10.2018
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12/10/2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18/10/2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22/10/2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 09/10/2018
Załącznik do SIWZ 09/10/2018
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Modyfikacja SIWZ 12/10/2018
Informacja przedłużenie terminu składania ofert 18/10/2018
Odpowiedzi 22/10/2018
Rzut pracowni CT 22/10/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 25/10/2018
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 09/11/2018

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button