Punkt informacyjny
62 33 22 183
Centrala sterylizowania

 

Kierownik: mgr Urszula Kubiak
tel. kontaktowy: 62 33 22 190
e-mail: sterylizacja@szpitaljarocin.pl

 

Centralna Sterylizatornia stanowi wydzieloną, zamkniętą jednostkę wykonującą usługi dla potrzeb „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” Sp. z o.o.

Wyroby medyczne przyjmowane są po dezynfekcji wstępnej u użytkownika.

Dział Sterylizacji świadczy kompleksowe usługi w zakresie dezynfekcji i sterylizacji.

Sterylizację przeprowadza się następującymi metodami:

 • parą wodną pod ciśnieniem (temp. 121 oC, 134 oC)
 • sterylizację niskotemperaturową (plazmową)

Wyposażenie:

 • 2 przelotowe sterylizatory parowe
 • sterylizator plazmowy
 • myjnię ultradźwiękową
 • 2 przelotowe myjnie-dezynfektory
 • zgrzewarki rotacyjne
 • stację uzdatniania wody

Układ przestrzenny Centralnej Sterylizatorni gwarantuje zachowanie ruchu postępowego narzędzi i sprzętu medycznego od punktu przyjęcia aż do wydania materiału sterylnego.

W Centralnej Sterylizatorni wyodrębnione są trzy strefy:

 • brudna
 • czysta
 • sterylna

Gwarantem wysokiej jakości naszych usług jest:

 • profesjonalny, zgodny z normami PN/EN sprzęt
 • kontrola skuteczności każdego procesu
 • praca wykwalifikowanego personelu medycznego
 • pełna dokumentacja każdego etapu procesu

Łącząc zaangażowanie i świadomość pracowników Centralnej Sterylizacji z nowoczesną i zaawansowaną technologią, a także stosując System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009 dajemy gwarancję wytwarzania sterylnych wyrobów medycznych, co pozwala na redukowanie ryzyka zakażeń podczas zabiegów i zapewnienia bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenta.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button