Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 28-02-2018
Nazwa przetargu: Dostawy implantów do zabiegów kostnych
Termin składania ofert: 09-04-2018
Przetargi: powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu 28.02.2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 01/03/2018
Załącznik do SIWZ - JEDZ 01/03/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 09/04/2018
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór najkorzystniejszej oferty 16/04/2018

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button