Punkt informacyjny
62 33 22 183
Pełnomocnicy

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
mgr Renata Wojtczak

tel. kontaktowy: 783 888 014
e-mail: pelnomocnik@szpitaljarocin.pl

Zarządzenie 1/2023

 


 

Szpitalny Koordynator Transplantacyjny / Pełnomocnik ds. Kombatantów/koordynator DILO

spec. piel. anest. Ewa Nadobna
tel. kontaktowy: 501 623 019
e-mail: koordynator.transplantacyjny@szpitaljarocin.pl

Pani Ewa Nadobna udzieli informacji osobom zainteresowanym tematem transplantacji na podstawie Ustawy o pobieraniu przechowywaniu, przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 1 lipca 2005r Dz U 169 poz. 1411 z późniejszymi zmianami z dnia 17 lipca 2009r Dz U 141 poz 1149 oraz na podstawie aktualne obowiązującej wiedzy na ten temat.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotkami, broszurami dotyczącymi przeszczepiania narządów. Ponadto w przypadku chęci wyrażenia za życia zgody na pobranie po śmierci tkanek i narządów do przeszczepiania można pobrać u koordynatora Oświadczenie Woli.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button