Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zarządzenie 21/2019


Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

 

Wniosek o udostępnienie zdjęć diagnostyki obrazowej lub inwazyjnej na płycie cd lub kliszy

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button