Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 25-04-2019
Nazwa przetargu: Dostawy implantów do zabiegów kostnych
Termin składania ofert: 06-05-2019
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 25.04.2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 25/04/2019
Załącznik do SIWZ 25/04/2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Odpowiedzi 29/04/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 06/05/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 07/05/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button