Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 21-05-2019
Nazwa przetargu: Dostawy implantów do zabiegów kostnych
Termin składania ofert: 07-06-2019
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 21.05.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24/05/2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 21/05/2019
Załącznik do SIWZ 21/05/2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja - przedłużenie terminu składania ofert 24/05/2019
Odpowiedzi na pytania 04/06/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 07/06/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 11/06/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button