Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 08-12-2017
Nazwa przetargu: Dostawy odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do oznaczeń z zakresu immunologii transfuzjologicznej
Termin składania ofert: 21-12-2017
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu 08.12.2017
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13/12/2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 08/12/2017
Załącznik do SIWZ 08/12/2017
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja - przedłużenie terminu składania ofert 13/12/2017
Odpowiedzi na pytania 18/12/2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 21/12/2017
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór najkorzystniejszej oferty 04/01/2018

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button