Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

tel. kontaktowy: 62 33 22 130


Informacje o stanie zdrowia Pacjentów przebywających na oddziale udzielane są przez Kierownika oddziału lub przez lekarza dyżurnego.


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii OAiIT zajmuje się leczeniem chorych z potencjalnymi odwracalnymi postaciami niewydolności wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem ostrej niewydolności oddechowej, ostrej niewydolności krążenia oraz po rozległych zabiegach operacyjnych.

Poza pracą w Oddziale Intensywnej Terapii lekarze anestezjolodzy i pielęgniarki anestezjologiczne świadczą kompleksowe usługi na terenie szpitala w zakresie:

przygotowania pacjentów do znieczulenia na spotkaniu z lekarzem anestezjologiem podczas wizyty premedykacyjnej,
prowadzenia znieczuleń w Bloku Operacyjnym oraz opieki nad pacjentami w Sali Nadzoru Poznieczuleniowego,
prowadzenia znieczuleń poza Blokiem Operacyjnym na terenie szpitala m.in. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Oddziale Położniczo – Ginekologicznym oraz w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego, prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej na terenie szpitala, leczenia bólu pooperacyjnego.

Informacje dla pacjenta i jego rodziny

Pacjent w Oddział Intensywnej Terapii przyjmowany jest bezpośrednio ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub oddziałów szpitalnych po uprzednim zakwalifikowaniu przez lekarza anestezjologa. Pacjent przyjmowany jest z obowiązującą w szpitalu dokumentacją medyczną.

Rodzina pacjenta może dostarczyć do Oddziału indywidualne przybory higieniczne pacjenta.

Odwiedziny chorych w Oddziale Intensywnej Terapii z uwagi na konieczność zachowania ciągłości procesów intensywnego leczenie, intensywnej opieki, ciągłości monitorowania oraz reżim sanitarny odbywają się codziennie oraz w niedziele i święta od 15:00 – 17:00. Do odwiedzin uprawnione są najbliższe osoby chorego lub jego opiekun prawny. Pacjenta jednoczasowo mogą odwiedzić tylko dwie osoby.

Informacje o stanie zdrowia chorego udzielane są przez lekarza pełniącego dyżur w Oddziale Intensywnej Terapii w godzinach odwiedzin. Informacje o stanie zdrowia chorych leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii nie są udzielane telefonicznie.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button