Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 29-12-2020
Nazwa przetargu: Dostawy implantów do zabiegów kostnych
Termin składania ofert: 17-02-2021
Przetargi: powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 29.12.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie - publikacja 31/12/2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02/02/2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - publikacja 05/02/2021
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 31/12/2020
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Odpowiedzi na pytania 02/02/2021
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 17/02/2021
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 30/03/2021

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button