Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 11-09-2020
Nazwa przetargu: Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie.
Termin składania ofert: 18-09-2020
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ogłoszenie o zamówieniu 11.09.2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 11/09/2020
Informacjacja z otwarcia ofert 18/09/2020
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Unieważnienie postępowania 18/09/2020

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button