Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 31-08-2020
Nazwa przetargu: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni
Termin składania ofert: 11-09-2020
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ogłoszenie 31.08.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
przedłużenie terminu składnia ofert
przedłużenie terminu składania ofert 04/09/2020
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07/09/2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 31/08/2020
zał 3 do SIWZ
odpowiedzi na pytania i modyfikacje siwz 07/09/2020
Informacjacja z otwarcia ofert 11/09/2020
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wynik postępowania 02/10/2020
wynik postępowania 06.10.2020 06/10/2020
wynik postępowania pakiet 5 09/10/2020

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button