Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 29-09-2020
Nazwa przetargu: Dostawy materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych
Termin składania ofert: 13-10-2020
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o postępowaniu 29.09.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
przedłużenie terminu składnia ofert 06/10/2020
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 07/10/2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 29/09/2020
odpowiedzi na pytania i przedłużenie terminu składania 07/10/2020
odpowiedzi na pytania 2 13/10/2020
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
informacja z otwarcia ofert 13/10/2020
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wynik postępowania 04/11/2020
wynik postępowania pakiet 5 27/11/2020

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button