Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 19-12-2017
Nazwa przetargu: Dostawy implantów do zabiegów kostnych
Termin składania ofert: 29-01-2018
Przetargi: powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 19.12.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 21/12/2017
Załącznik do SIWZ - JEDZ 21/12/2017
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Odpowiedź na pytanie 03/01/2018
Odpowiedzi na pytania 10/01/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 29/01/2018
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór najkorzystniejszej oferty 05/02/2018

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button