Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 27-05-2020
Nazwa przetargu: Dostawa i montaż lampy operacyjnej sufitowej
Termin składania ofert: 08-06-2020
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 27.05.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01/06/2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 27/05/2020
Załącznik do SIWZ 27/05/2020
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja - przedłużenie terminu składania ofert 01/06/2020
Odpowiedzi na pytania 03/06/2020
Informacja z otwarcia ofert 08/06/2020
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 16/06/2020

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button