Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

 

kadra lekarska: lek. med. Małgorzata Szpiller-Szymańska
tel. kontaktowy: 62 33 22 171
e-mail: rehabilitacja.dzienna@szpitaljarocin.pl

Czas pracy Ośrodeka Rehabilitacji Dziennej:

Poniedziałek 7.00-16.00
Wtorek 9.00-18.00
Środa 7.00-16.00
Czwartek 9.00-18.00
Piątek 9.00-18.00

Zakres działalności Ośrodka Rehabilitacji Dziennej:

Usprawnianie funkcjonalne pacjentów po udarze mózgu, ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona i innymi schorzeniami układu nerwowego,

Usprawnianie funkcjonalne dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, reumatologicznymi i innymi narządu ruchu.

Usprawnianie funkcjonalne pacjentów po urazach, złamaniach, skręceniach.

Usprawnianie pacjentów po przebytej chorobie nowotworowej – mastektomii.

Rejestracja osobista, ze skierowanie na druku skierowanie do szpitala,
środa godz. 9.00-16.00; piątek godz. 11.00-17.00
Skierowanie musi zawierać rozpoznanie w języku polskim oraz kod ICD 10

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej może wystawić lekarz oddziału:
1) urazowo – ortopedycznego;
2) chirurgicznego;
3) neurochirurgicznego;
4) reumatologicznego;
5) chorób wewnętrznych;
6) onkologicznego;
7) urologicznego;
8) ginekologicznego lub
9) lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej
10) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych

Rehabilitacja w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Są to zabiegi obejmujące kompleksową rehabilitacje w zakresie:

– Fizykoterapii: laseroterapia, solux, krioterapia ciekłym azotem, magnetoterapia, ultradźwięki, aquavibron, elektrolecznictwo.
– Hydroterapii: kąpiel wirowa.
– Masaż leczniczy: masaż klasyczny, masaż limfatyczny .
– Kinezyterapia: usprawnianie w oparciu o metody pnf, terapie manualną, metodę McKenziego, metody neurofizjologiczne, terapie tkanek miękkich, ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynne, ćwiczenia wspomagane, ćwiczenia w odciążeniu, ćwiczenia z oporem, ćwiczenia z przyrządami, ćwiczenia thera bandem.

Zajęcia indywidualne z instruktorem terapii zajęciowej.

Rehabilitacja w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej trwa od 3 do 6 tygodni, przez 5 dni w tygodniu, nie mniej niż 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta . W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button