Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 25-02-2020
Nazwa przetargu: Dostawa sprzętu medycznego
Termin składania ofert: 12-03-2020
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 25.02.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28/02/2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05/03/2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09/03/2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 25/02/2020
Załącznik do SIWZ 25/02/2020
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja - przedłużenie terminu składania ofert 28/02/2020
Informacja - przedłużenie terminu składania ofert 05/03/2020
Informacja-przedłużenie terminu składania ofert 09/03/2020
Odpowiedzi na pytania 09/03/2020
Odpowiedzi - sprostowanie 10/03/2020
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 12/03/2020
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 19/03/2020

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button